Группа крови, Rh-фактор

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

 
Facebook
Google
 


      +38 (044) 492 34 84

      в будние с 8:00 до 19:00 | E-mail: lab@uldc.com.ua

     Почтовый адрес: оф. 6, дом 6-Д,

    ул. Никольско-Слободская, г. Киев, Украина, 02002

Вы находитесь здесь:Главная>Лабораторные исследования>Гематология>Группа крови>Группа крови, Rh-фактор
Группа крови
Последнее обновление 25.10.2018

Группа крови, Rh-фактор

165.00 грн.

Метод: Метод аглютинації в гелі

Исследуемый материал: Кров венозна/Venous blood;

Примечание: Натощак

Срок выполнения: 14:00/17:00

Как подготовиться к исследованиям?

Краткое пояснение: Показания: • Переливание крови • Беременность.

Дополнительная информация: Группа крови человека в системе ABO определяется A, B, H антигенами, находящимися на поверхности эритроцитов и содержащимися в плазме крови «естественными» антителами анти-А и анти-В. Rh (D) принадлежность определяет наличие антигена D у эритроцитов. Интерпретация результата: • ABO и Rh – клинически самые важные системыгрупп крови. Группа крови человека в системе ABO и Rh(D)-принадлежность не меняются в течение жизни. • Поскольку у новорожденных еще не выработались анти-А и анти-В антитела, то им первоначально определяется группа крови на основе определения антигенов. Антитела появляются в крови ребенка к 6 месяцу жизни. • Если в эритроцитах пациента появляется антиген D, то у него Rh (D) позитивен. Если антиген D отсутствует, то Rh (D) негативный. К моменту рождения антиген D сформирован. • Перед проведением переливания крови и у беременных важно дополнительно к определению группы крови и Rh фактора провести также исследование эритроцитарных антител.

 

Група крові (Blood type)

Единица измерения:

Rh-фактор (Rh-factor)

Единица измерения:

 
 

Статьи:

Хвороба Лайма у дитячому віці: погляд на проблему та клінічний випадок

boreliozСистемний кліщовий бореліоз більше відомий як хвороба Лайма (ХЛ, Лайм-бореліоз, Lyme disease (LD); А 69.2 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду). Також він носить такі назви: кліщовий менінгополіневрит, хронічна мігруюча еритема, еритемний спірохетоз, синдром Баннварта.

Подробнее...
 

Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

fibroНеалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — хронічна дифузна патологія печінки, що пов’язана з інсулінорезистентністю та метаболічними порушеннями, серед яких ожиріння, цукровий діабет 2 типу та дисліпідемія. НАЖХП охоплює простий стеатоз, який має доброякісний перебіг, неалкогольний стеатогепатит, що може прогресувати до цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Морфологічне дослідження печінки залишається золотим стандартом для оцінки ступеня стеатозу, печінкового запалення і фіброзу, однак все більший інтерес останнім часом викликають неінвазивні методи, серед яких оцінка різних індексів, заснованих на сироваткових маркерах.

Подробнее...