Муковисцидоз. Анализ микроделеций Y-хромосомы, специфических мутаций гена муковисцедоза, гена полиморфизма AR (ген андрогенового рецептора) у мужчин с разными формами бесплодия

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

 
Facebook
Google
 


      +38 (044) 492 34 84

      в будние с 8:00 до 19:00 | E-mail: lab@uldc.com.ua

     Почтовый адрес: оф. 6, дом 6-Д,

    ул. Никольско-Слободская, г. Киев, Украина, 02002

Вы находитесь здесь:Главная>Лабораторные исследования>Генетические исследования (определение отцовства, системных и наследственных болезней)>Генетические исследования (определение отцовства, системных и наследственных болезней)>Муковисцидоз. Анализ микроделеций Y-хромосомы, специфических мутаций гена муковисцедоза, гена полиморфизма AR (ген андрогенового рецептора) у мужчин с разными формами бесплодия
Генетические исследования (определение отцовства, системных и наследственных болезней)
Последнее обновление 25.10.2018

Муковисцидоз. Анализ микроделеций Y-хромосомы, специфических мутаций гена муковисцедоза, гена полиморфизма AR (ген андрогенового рецептора) у мужчин с разными формами бесплодия

1379.00 грн.

Метод:

Исследуемый материал: Кров(EDTA);

Примечание:

Срок выполнения: 14:00/17:00 через 21 рабочий день

Как подготовиться к исследованиям?

Краткое пояснение: Рекомендации к назначению анализа: 1) скрининг мужчин, включенных в программу ICSI; 2) наличие больного генетически обусловленную форму мужского бесплодия родственника; 3) клинические признаки заболевания (олигозооспермия, азооспермия)

Дополнительная информация: При выявлении мутации гена CFTR провести ДНК диагностику муковисцидоза у жены больного, медико-генетическое консультирование, проведение пренатальной или доимплантационной диагностики пола плода (в случае выявления микроделеции Y-хромосомы) или муковисцидоза у плода.

 

виділення ДНК людини

Единица измерения:

Аналіз мікроделецій Y-хромосоми, специфічних мутацій гена муковісцидозу, поліморфізму гена AR (ген андрогенового рецептора) у чоловіків із різними формами безпліддя

Единица измерения:

 
 

Статьи:

Хвороба Лайма у дитячому віці: погляд на проблему та клінічний випадок

boreliozСистемний кліщовий бореліоз більше відомий як хвороба Лайма (ХЛ, Лайм-бореліоз, Lyme disease (LD); А 69.2 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду). Також він носить такі назви: кліщовий менінгополіневрит, хронічна мігруюча еритема, еритемний спірохетоз, синдром Баннварта.

Подробнее...
 

Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

fibroНеалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — хронічна дифузна патологія печінки, що пов’язана з інсулінорезистентністю та метаболічними порушеннями, серед яких ожиріння, цукровий діабет 2 типу та дисліпідемія. НАЖХП охоплює простий стеатоз, який має доброякісний перебіг, неалкогольний стеатогепатит, що може прогресувати до цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Морфологічне дослідження печінки залишається золотим стандартом для оцінки ступеня стеатозу, печінкового запалення і фіброзу, однак все більший інтерес останнім часом викликають неінвазивні методи, серед яких оцінка різних індексів, заснованих на сироваткових маркерах.

Подробнее...