Онкомаркер желудка СА-72-4

УКРАИНСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ – ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

 
Facebook
Google
 


      +38 (044) 492 34 84

      в будние с 8:00 до 19:00 | E-mail: lab@uldc.com.ua

     Почтовый адрес: оф. 6, дом 6-Д,

    ул. Никольско-Слободская, г. Киев, Украина, 02002

Вы находитесь здесь:Главная>Лабораторные исследования>Онкомаркеры>Онкомаркеры>Онкомаркер желудка СА-72-4
Онкомаркеры
Последнее обновление 25.10.2018

Онкомаркер желудка СА-72-4

339.00 грн.

Метод:

Исследуемый материал: Сироватка/Serum;

Примечание:

Срок выполнения: 14:00/17:00 через 8 рабочих дней

Как подготовиться к исследованиям?

Краткое пояснение: Обнаружение резидуальной опухоли после удаления злокачественной опухоли яичника или гастроинтестинального тракта.

Дополнительная информация: Антиген CA 72-4 это гликопротеин, который можно обнаружить на поверхности многих опухолевых клеток. ВЫСОКИЕ ЗНАЧЕНИЯ CA 72-4: • Повышенные значения антигена CA 72-4 наблюдаются: у 3,5% здоровых людей, у 6,7% пациентов с доброкачественным заболеванием желудочно-кишечного тракта, у 40% пациентов, имеющих злокачественное заболевание желудочно-кишечного тракта, у 36% пациентов с раком легкого и у 24% пациенток с раком яичника. • Концентрация антигена CA 72-4, определенная до начала лечения, коррелирует с величиной опухоли и стадией заболевания. После удаления опухоли содержание антигена снижается до референтной величины, в среднем, за 23,3 дня.

 

Онкомаркер шлунку СА 72-4

Единица измерения: U/ml

 
 

Статьи:

Хвороба Лайма у дитячому віці: погляд на проблему та клінічний випадок

boreliozСистемний кліщовий бореліоз більше відомий як хвороба Лайма (ХЛ, Лайм-бореліоз, Lyme disease (LD); А 69.2 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду). Також він носить такі назви: кліщовий менінгополіневрит, хронічна мігруюча еритема, еритемний спірохетоз, синдром Баннварта.

Подробнее...
 

Неінвазивна діагностика фіброзу печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

fibroНеалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) — хронічна дифузна патологія печінки, що пов’язана з інсулінорезистентністю та метаболічними порушеннями, серед яких ожиріння, цукровий діабет 2 типу та дисліпідемія. НАЖХП охоплює простий стеатоз, який має доброякісний перебіг, неалкогольний стеатогепатит, що може прогресувати до цирозу та гепатоцелюлярної карциноми. Морфологічне дослідження печінки залишається золотим стандартом для оцінки ступеня стеатозу, печінкового запалення і фіброзу, однак все більший інтерес останнім часом викликають неінвазивні методи, серед яких оцінка різних індексів, заснованих на сироваткових маркерах.

Подробнее...