Авторы: Мотика О.І., Малова О.С.,Слесарчук О.М., Геник І.Д., Павлій Р.Б.
Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, м. Львів 
Издательский дом "Заславский". Журнал «Актуальная инфектология» Том 6, №5, 2018.

Актуальність. Останнім часом в Україні загострилась проблема інфекційної захворюваності, у тому числі інфекцій, що керуються засобами специфічної вакцинопрофілактики. Аналіз основних показників напруженості епідпроцесу дифтерії та правця (вакцинація проти яких проводиться в основному одними і тими ж комплексними вакцинами) за останні 10 років виявив загрозливі тенденції.

Мета: вивчити ситуацію щодо деяких «керованих» інфекцій в Україні за останні роки.

Результати. Протягом 2018 року в Україні на дифтерію захворіло 7 осіб, більшість у липні — серпні, у той час як впродовж усього 2017 року випадків даного захворювання не виявляли. Інтенсивний показник захворюваності сягнув 0,02 на 100 тисяч населення, чого не спостерігали з 2011 року. Загалом за період із 2008 року, згідно з даними офіційної статистики, було 135 випадків дифтерії, причому в основному серед дорослих (83,7 ± 3,2 % осіб, що захворіли). З 2009 до 2015 року включно кількість випадків дифтерії серед дитячого населення становила 1–2 на рік. У 2016 р. дифтерії серед дітей не реєстрували взагалі порівняно з 4 випадками серед дорослих. Водночас найвищі показники носійства коринебактерій дифтерії впродовж періоду спостереження були серед дітей віком 10–14 та 15–17 років.

Ситуація щодо правця в Україні у 2018 році також погіршилась: за 8 місяців виявлено 12 випадків порівняно з 10 випадками за аналогічний період 2017 року; інтенсивний показник зріс з 0,02 до 0,03 на 100 тис. населення. Виявлено несприятливу тенденцію до «помолодшання» правця. Серед дорослих, які захворіли, більше 30 % становили особи віком молодше 60 років, що нетипово для країн із налагодженою системою вакцинопрофілактики.

Вкрай тривожною ознакою є те, що впродовж останніх восьми років поспіль на правець хворіють діти. У 2016 році кількість зареєстрованих випадків правця серед дітей перевищила кількість випадків серед дорослих. Упродовж 2016 р. — 8 місяців 2018 року дитячий правець в основному асоціювався з віковою групою 5–9 років, причому повідомлялось про тяжкі та середньотяжкі форми захворювання, а також про окремі летальні випадки. Викликає здивування той факт, що правець серед дітей останнім часом реєструється в декілька разів частіше, ніж дифтерія — інфекція з повітряно-крапельним шляхом передачі.

Висновки. Таким чином, виявляються ознаки того, що в Україні поступово втрачається керованість дифтерії та правця і, імовірніше, вже створились передумови для можливої активізації епідпроцесу дифтерії в короткостроковій перспективі. Вважаємо доцільним визначити найбільш уразливі контингенти населення та спланувати проведення серед них додаткових профілактичних заходів.