New investigations

Що таке аутоімунне захворювання?

Чужорідні агенти, які потрапляють до організму, змушують білі кров’яні тільця імунної системи виробляти антитіла для їх виявлення та атаки. Іноді такі антитіла помилково націлюються на власні білки організму замість чужих, що може спровокувати розвиток запального процесу, який призведе до пошкодження власних тканин організму. Ці антитіла і називаються аутоантитілами, а захворювання – аутоімунними.

Відомо понад 100 аутоімунних захворювань, які вражають майже усі органи людини та мають різноманітні (характерні для певного аутоімунного захворювання) симптоми.

Що таке антинуклеарні антитіла?

Ідентифікація антинуклеарних антитіл (Anti-Nuclear Antibodies, ANA, АНА) вперше була описана у 1948 році, коли Харгрейвз і його колеги спостерігали за специфічною клітиною пацієнта з системним червоним вовчаком (СЧВ) і назвали її «клітиною LE». Ідентифікація АНА стала основою діагностики аутоімунних захворювань сполучної тканини, включаючи СЧВ, синдром Шегрена та поліміозит/дерматоміозит [1].

Антинуклеарні антитіла (антиядерні антитіла) – це гетерогенна група аутоантитіл, що реагують з різними компонентами ядра (нуклеїновими кислотами, гістонами, білками ядерної мембрани, компонентами сплайсосоми, рибонуклепротеїнами, білками ядерець і центромерів). Аналіз на АНА часто є першим кроком у діагностиці системних аутоімунних захворювань сполучної тканини.

АНА зазвичай поділяються на дві групи: антитіла до ДНК та гістонів та антитіла до ядерного матеріалу. На сьогодні відомо більше 100 різновидів АНА.

Для чого потрібен аналіз на АНА?

Основна мета дослідження на АНА – виключити СЧВ, адже при СЧВ АНА з'являються у сироватці у 95% хворих протягом 3 місяців після початку захворювання. Крім того, наявність АНА може бути пов'язаною і з іншими захворюваннями сполучної тканини (склеродермія, синдром Шегрена, дерматоміозит, поліміозит, дискоїдний червоний вовчак) та з іншими недостатньо вивченими синдромами.

Аналіз на АНА у лабораторії УЛДЦ

Лабораторія УЛДЦ проводить дослідження на визначення АНА в сироватці крові методом імунофлюорисцентного аналізу (ELISA).

Код – М0110 – Антинуклеарні антитіла (АНА, ANA).
Матеріал – венозна кров.
Ціна – 449 гривень.

Позитивний результат скринінгового тесту на АНА

Позитивний результат скринінгового тесту вказує на наявність у пацієнта однієї або поєднання кількох різновидів АНА. Лише позитивний показник АНА не вказує на аутоімунне захворювання, оскільки від 20 до 30% населення мають виявлені титри АНА. Діагностичними є саме підвищені титри. До того ж – для діагностики аутоімунних захворювань сполучної тканини, позитивні результати необхідно інтерпретувати з наявними клінічними проявами у пацієнта. Позитивний показник ANA може вказувати на необхідність подальших аналізів крові. 

[1]. Muro Y. Antinuclear antibodies // Autoimmunity. – 2005. – V. 38(1). – P. 3-9.