New investigations

Сучасна лабораторна діагностика хвороби Лайма – це переважно серологічні методи – імуноферментний аналіз (ІФА, ELISA/IFA). Але даний серологічний метод може бути не інформативним для діагностики хвороби Лайма в наступних випадках:

• порушення в роботі імунної системи;
• можливість перехресних реакцій через схожість борелії з іншими видами спірохет – збудниками сифілісу, лептоспірозу, тифу та ін.;
• вироблення протибореліозних антитіл може бути пригніченим раннім призначенням антибіотиків;
• результат має сумнівні чи пограничні титри антитіл;
• антитіла класу IgM часто бувають хибнопозитивними (відомі випадки виявлення антитіл класу IgM в крові через роки після перенесеного пролікованого або непролікованого захворювання).

Для виключення хибнопозитивних результатів, діагностику хвороби Лайма варто проводити в 2 етапи (відповідно до рекомендацій CDC).

1 етап – тестування методом імуноферментного аналізу – визначення антитіл класів IgM та IgG до Borrelia burgdorferi в сироватці крові: 

  • код И0202 – Бореліоз: Ab IgG Borrelia burgdorferi sl напівкількісний – ціна 235 грн.;
  • код И0203 – Бореліоз: Ab IgM Borrelia burgdorferi (garinii, afzelii, senso strictu) напівкількісний – ціна 245 грн. 

2 етап – використання методу Вестерн блот для зразків крові з сумнівними і позитивними результатами для більш точної діагностики:

  • код И0207 – Бореліоз: Ab IgM Borrelia burgdorferi методом Вестерн блот (anti-Borrelia IgM, Western blot) – ціна 535 грн.;      
  • код И0206 – Бореліоз: Ab IgG Borrelia burgdorferi методом Вестерн блот (anti-Borrelia IgG, Western blot) – ціна 535 грн.

Лабораторія УЛДЦ проводить дослідження з визначення антитіл класів IgM та IgG до Borrelia burgdorferi в сироватці крові людини методом Вестерн блот, з використанням тест-системи Anti-Borrelia EUROLINE-WB, компанії EUROIMMUN, Німеччина.

Варто звернути увагу!

1. Наявність у пацієнта інфікування вірусом Епштейна-Барр може викликати поліклональну стимуляцію B-клітин з підвищенням титру антитіл проти борелії при відсутності активного захворювання. Тому при наявності позитивного результату тесту Вестернблот Borrelia burgdorferi і відсутності клінічних ознак захворювання необхідно виключити наявність інфекції вірусом Епштейна-Барр. 

2. Сироватка пацієнтів, інфікованих іншими видами спірохет (включаючи Treponema pallidum – сифіліс) або пацієнтів, що страждають на аутоімунні захворювання (включаючи ревматоїдний артрит), може містити антитіла, які мають перехресну реакцію на деякі антигени борелій. У даній ситуації інтерпретація тесту повинна проводитися з певними обмеженнями.

3. Якщо обидва тести негативні, але наявні клінічні ознаки захворювання, варто повторити тест через 1 місяць (можлива причина – уповільнена імунна відповідь з вироблення антитіл).