New investigations

Глікозильований гемоглобін або ж глікований гемоглобін (Glycated Hemoglobin, НbА1с) – продукт взаємодії гемоглобіну А та глюкози, що утворюється в організмі неферментативним шляхом. Близько 5–8% гемоглобіну в еритроцитах зв'язані з молекулою глюкози що є нормою, однак, при тривалих підвищених концентраціях глюкози в крові цей відсоток збільшується. Такі молекули гемоглобіну називають глікозильованими, а їх постійний надлишок призводить до структурних змін клітин та різноманітних ускладнень, властивих цукровому діабету (ЦД).

Існує кілька видів глікозильованого гемоглобіну (HbA1a, HbA1b та HbA1c). Вважається, що найбільш клінічно значимим є гемоглобін HbA1c (за рахунок його кількісної переваги у 60–80% всієї кількості глікозильованого гемоглобіну). Концентрація глікозильованого гемоглобіну залежить від концентрації глюкози в крові. Враховуючи, що життєдіяльність еритроцита триває в середньому 120 діб, визначення змісту HbA1с відображатиме середній вміст глюкози в сироватці крові протягом останніх 1–3 місяців до початку проведення дослідження і є одним із достовірних діагностичних критеріїв.

Визначення глікозильованого гемоглобіну широко використовується для:

  • виявлення порушення вуглеводного обміну (скринінг населення, в тому числі вагітних жінок);
  • контроль лікування хворих на ЦД;
  • попередження ризику розвитку ускладнень ЦД (окрім гемоглобіну процесу глікозилювання піддаються: альбумін, колаген, білки кришталика ока, трансферин, білки мембрани еритроцитів, багато інших білків та ферментів, що призводить до порушення їх функцій і обтяження перебігу ЦД).

Визначення глікозильованого гемоглобіну визнано Всесвітньою організацією охорони здоров'я необхідним для контролю перебігу ЦД 1 раз на 3 місяці.

Нормалізація рівня HbA1c в крові відбувається на 4–6-му тижні після досягнення нормального рівня глюкози. Під час контролю лікування діабету рекомендується підтримувати рівень глікозильованого гемоглобіну менше 7% і переглядати терапію при його вмісті більше 8% (за методом визначення НbА1с з нормальними значеннями в межах 4–6%).

Між лабораторіями значення HbA1c можуть різнитися, що залежить від аналітичного методу, який був використаний. Контроль в динаміці краще проводити в одній лабораторії, або визначати HbA1c одним і тим же методом.

Результати тесту можуть бути помилково хибними при будь-яких станах, що впливають на середній термін життєдіяльності еритроцитів крові. Кровотечі або гемоліз викликають помилкове зниження рівня НbА1с. Переливання крові також впливає на результат. При залізодефіцитній анемії спостерігається хибне підвищення НbА1с.

В лабораторії УЛДЦ проводиться дослідження на визначення вмісту глікозильованого гемоглобіну методом імунохемілюмінісцентного аналізу. 
Код дослідження – B0308.
Ціна – 239 грн.
Строк виконання – 1 робочий день.
Матеріал – венозна кров. 

З повагою, колектив лабораторії УЛДЦ.

Фото: Depositphotos.